Vitrum in de wijkRenovatie van Vitrum
Vitrum in de wijkRenovatie van Vitrum
Vitrum in de wijkRenovatie van Vitrum
Vitrum in de wijkRenovatie van Vitrum

Veelgestelde vragen

We proberen om de overlast welke de renovatie zal veroorzaken zoveel mogelijk te beperken. Daarmee is het beperken van de overlast tijdens de bouwwerkzaamheden vanaf het begin van het project een belangrijk onderwerp en is dit onder de aandacht bij het ontwerpteam. Hierbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar manieren van constructie om de uitvoeringsperiode te verkorten en tevens geluidoverlast te minimaliseren. Gezien het project zich nog in een vroeg stadium bevindt dient de wijze waarop nog nader te worden onderzocht. Wij zullen u van de ontwikkelingen omtrent dit onderwerp op de hoogte houden, onder andere doormiddel van updates te plaatsen op de site. Dus houd deze website in de gaten en mocht u verdere vragen hebben kunt u deze altijd stellen via vitrum@nsi.nl.

De start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden van het kantoor staat gepland op begin 2024. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting 24 maanden duren en begin 2026 zijn afgerond. Indien hier gedetailleerdere informatie over beschikbaar is naarmate het project vordert, zal deze onder het kopje “planning” van deze website geplaatst worden.

Het gebouw is verouderd en de gesloten uitstaling sluit niet meer aan op de wensen van nu. Deze uitstraling is het gevolg van de dichte gevel op de begane grond, de donkere elementen op de verdiepingen en de verstopte entrees van het gebouw onder de brug. 

Vitrum, gelegen aan de Parnassusweg 101-103 in Amsterdam, is een kantoorgebouw dat zich kenmerkt door de unieke brug over de Paranssusweg. Deze brug verbindt de kantoorvleugels aan beide zijde van de weg. De brug is vanaf de Zuidas de toegangpoort tot stadsdeel Zuid.

Het gebouw is een ontwerp van Herman Bakker en is opgeleverd in 1966. Het gebouw is ontworpen met karakteristieke architectuur waarin een duidelijke driedeling te zien is. Het gebouw heeft op de begane grond de zogenaamde plint, daarboven bevinden zich de kantoorruimtes. Boven de kantoren zijn zes bouwlagen met appartementen. 

De begane grond, ook wel de plint, wordt aangepakt. Het gesloten en verouderde gebouw aan de Parnassusweg wordt verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt. Zo sluit de uitstraling van het gebouw weer aan bij de wensen van nu. We gaan hier op verschillende manieren mee aan de slag, bijvoorbeeld door de plint te openen en de interactie tussen binnen en buiten te vergroten. We pakken het gebouw aan: de gebouwentrees worden duidelijk zichtbaar, de oorspronkelijke driedeling in de gevel wordt hersteld en we gaan aan de slag met de karakteristieke brug. Daarnaast verduurzamen we het gebouw en maken we het toekomstbestendig. Lees meer over de plannen hier.

Cookie-instellingen