Aanvraag omgevingsvergunning ingediend

19-09-2023

Onlangs is de aanvraag omgevingsvergunning voor de renovatie van Vitrum ingediend bij de gemeente Amsterdam.

De aanvraag tot het gedeeltelijk vergroten, verduurzamen en het transparant maken van de plint van het gebouw is geregistreerd onder OLO nummer 7901555. De aanvraag betreft een reguliere procedure, dat betekent dat de gemeente de vergunningsaanvraag in principe binnen 8 weken dient te behandelen. Na afgifte van de omgevingsvergunning liggen de vergunningsdocumenten ter inzage bij Stadsdeel Zuid en kan een belanghebbende binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen.

De ingediende stukken worden thans beoordeeld door Stadsdeel Zuid. De verwachte datum voor het verlenen van de vergunning is 30 oktober 2023, waarbij de gemeente Amsterdam de mogelijkheid heeft deze datum eenmalig met 6 weken te verdagen. Houd de nieuwsberichten op deze website in de gaten voor actuele informatie over de omgevingsvergunning.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen