Digitale bewonersavond 27 januari 2022

31-01-2022

Wat gaat er precies veranderen aan Vitrum? Hoeveel overlast kan er verwacht worden? Hoe kan er meegedacht worden? Deze en andere vragen werden 27 januari beantwoord tijdens de digitale bewonersavond.

Wat gaat er precies veranderen aan Vitrum? Wanneer wordt er gerenoveerd? Hoeveel overlast kan er verwacht worden? Hoe kan er meegedacht worden? Deze en andere vragen werden 27 januari beantwoord tijdens de digitale bewonersavond. Opgeven voor de bijeenkomst kon via het mailadres dat op de VIA-website en de flyer die van tevoren verspreid was stond.

Architectenbureau Cepezed trapte af door het voorlopige ontwerp van het gebouw toe te lichten. De architect legde uit dat het huidige gebouw verouderd is en een donkere, gesloten uitstraling heeft. Dit wordt aangepakt: het gebouw wordt getransformeerd tot een transparant baken waardoor interactie tussen binnen en buiten gestimuleerd wordt. Ook van binnen wordt het gebouw opengebroken waardoor er meer ruimte ontstaat. Zo wordt Vitrum een modern en toekomstbestendig gebouw. Bij die renovatie wordt stilgestaan bij de impact die de verbouwing heeft op de buurt. We zetten in op het beperken van de overlast, bijvoorbeeld door de overlastmomenten te clusteren. Voor de planning van de renovatie verwijzen we u graag naar de planning. Deze plannen en de tijdlijn zijn een ambitie. We zitten nog in de beginfase van renovatie. We betrekken u het liefst zo vroeg mogelijk in het proces. Dit betekent echter wel dat er nog onzekerheden zijn.

Niet alleen Vitrum wordt onder handen genomen; ook de kwaliteit van de openbare ruimte rond het gebouw wordt verbeterd. De openbare ruimte is momenteel grotendeel verhard, waar de auto domineert. Er is daardoor weinig ruimte voor fietsers en voetgangers. In plaats van grijs en donker moet er ruimte komen voor groen en ontmoeting.

De plannen zijn echter nog niet definitief. De invulling van de plint is bijvoorbeeld nog niet duidelijk. We willen de plint graag invullen met functies waar u behoefte aan heeft. U kunt hier meedenken over de invulling van de plint en de openbare ruimte. Dit is mogelijk tot eind februari. Daarna zullen wij de input verwerken en bij u terugkomen met een terugkoppeling.

De presentatie is terug te vinden in de bijlage van dit nieuwsbericht. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen