In gesprek met de Vereniging Irenebuurt Amsterdam (VIA)

22-12-2021

Het Vitrumgebouw en de Parnassusweg horen bij de Prinses Irenebuurt. Daarom gingen we in gesprek met de VIA om inwoners in te lichten over de plannen en om hun input te vragen.

Op 6 oktober heeft er een gesprek plaatsgevonden met de leden van bewonersvereniging VIA om de plannen toe te lichten. Later in november hebben we dit gesprek voortgezet met de voorzitter van de VIA om te kijken hoe inwoners van de Prinses Irenebuurt het beste geinformeerd kunnen worden over de renovatie. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat inwoners goed geinformeerd dienen te worden over de komende veranderingen, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid en bouwoverlast tijdens de uitvoering. 

Ook NSI en de gemeente Amsterdam zijn in gesprek geweest met de VIA. De uitkomst van dit gesprek is dat we graag met elkaar in gesprek blijven gaan zodat we de buurt zo goed mogelijk op te hoogte kunnen houden. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen